OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Rosnowski Gift Sp. z o.o.
obowiązujące od 1lipca 2007 roku do odwołania

WARUNKI PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

  1. Dostarczenie projektu w Corelu 12 (wersja wektorowa) pocztą elektroniczną z wyszczególnieniem kolorów z palety PANTONE (papiery powlekane).
  2. Odesłanie podpisanego formularza “Potwierdzenie zamówienia” wraz z kompletem dokumentów firmy t.j. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z KRS, NIP-u, REGON-u (przesłanie dokumentów obowiązuje Klientów składających zamówienia po raz pierwszy lub których dane uległy zmianie)
  3. Odesłanie zaakceptowanego projektu wraz z podpisem.
  4. Wpłata zaliczki do zamówienia w wysokości 40% wartości brutto zamówienia.

Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty wpływu na nasze konto kwoty zaliczki oraz kompletu dokumentów wraz z zatwierdzonym projektem. Jest on liczony od spełnienia wszystkich w/w 4 warunków.

Na zaliczkę Rosnowski Gift Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wpływu zaliczki na konto.

WARUNKI DOSTAWY
Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) i nie zawierają kosztów projektów lub obróbki logo. Ilości dostarczanych towarów mogą się różnić +/- 10 %. Wszystkie podane ceny są cenami EXW Gdynia, tj. cena do odbioru z naszego magazynu w Gdyni.

TRANSPORT TOWARU
W przypadku nie wskazania przez kupującego formy odbioru lub dostawy towaru, będzie on wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska na warunkach zawartych pomiędzy firmą Rosnowski Gift Sp. z o.o. a DPD Polska, a koszty transportu będą doliczone kupującemu do faktury. Wysyłka „za pobraniem” (pobranie należności za towar przez kuriera) odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express lub DPD Polska. Wszystkie dostawy realizowane są na koszt i ryzyko odbiorcy. W przypadku zamówienia powyżej 10.000 PLN netto dostawa odbywa się na ryzyko odbiorcy oraz nasz koszt – za pośrednictwem DPD Polska lub UPS Polska.

UWAGA !!! Wysyłka towaru odbywa się zawsze na adres siedziby firmy, chyba że Zamawiający wskaże inny adres dostawy towaru.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Jeżeli nie ma innych ustaleń całkowita zapłata za towar musi nastąpić przy jego odbiorze przez kupującego lub przed jego wysyłką. W przypadku udzielenia kupującemu kredytu kupieckiego (terminu płatności) i braku zapłaty w terminie, Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia następnego zamówienia lub też realizacji następnego zamówienia ze 100 % przedpłatą lub zaliczenia najbliższej wpłaty na poczet zaległości do wysokości salda zaległości.

RODZAJE MATERIAŁÓW
Wszystkie zamówienia są akceptowane na bazie podstawowych materiałów oferowanych przez Rosnowski Gift Sp. z o.o. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub zapytań kupujący jest zobowiązany do skontaktowania się z przedstawicielem Rosnowski Gift Sp. z o.o.

ZNAKOWANIE
Kolory PANTONE są wykonywane z dokładnością +-5% od zamawianych. Mogą się one różnić na różnych produktach ze względu na rodzaj użytego materiału do produkcji (nie będą takie same na produkcie np. z metalu i na tkaninie). Prosimy również o zwrócenie uwagi, że kolory PANTONE należy dobierać przy naturalnym świetle dziennym lub jego odpowiedniku. Światło sztuczne, w szczególności ze świetlówek, żarówek energooszczędnych przekłamuje kolory.

NUMER REJESTRACYJNY VAT
Rosnowski Gift Sp. z o.o. jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP: 586-20-56-550

REKLAMACJE
W przypadku kiedy kupujący poinformował przedstawiciela firmy Rosnowski Gift Sp. z o.o. o defekcie w dostarczonym towarze niezgodnym ze specyfikacją, kupujący ma prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy. Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie 30 dniowy termin na wymianę towaru na wolny od wad. Reklamacja musi być złożona pisemnie przez kupującego lub jego przedstawiciela w terminie 7 dni od daty dostawy. Reklamacje składane po tym terminie nie będą uwzględnianie. Wszelkie reklamacje są przez nas rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Zgłoszenie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwania Klienta co do rozwiązania sprawy. Ponadto reklamowany towar musi być do nas dostarczony w całości, chyba że wyrazimy zgodę na jego nie przesyłanie. Przesyłka reklamowego towaru odbywa się zawsze na koszt Reklamującego. W przypadku zasadności reklamacji poprawny towar wysyłamy na nasz koszt w jedno wskazane przez Reklamującego miejsce. Zastrzegamy sobie wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji z przyczyn od nas niezależnych, a leżących po stronie naszego dostawcy.

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia nie uznajemy żadnych kar umownych powyżej 0,1% za każdy dzień zwłoki w wysyłce towaru, chyba że zostanie to zawarte w odrębnej umowie (zamówienia powyżej 10.000 PLN netto).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia towaru lub jego zaginięcie po odbiorze towaru przez kupującego, jego przedstawiciela lub przewoźnika/spedytora. Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w dostawie towaru spowodowane winą przewoźnika od momentu jego odbioru przez kuriera, kupującego lub jego przedstawiciela z siedziby lub magazynu Rosnowski Gift Sp. z o.o. Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia wynikające z klęsk żywiołowych, strajków, ataków terrorystycznych oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń, na które Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ma wpływu. Rosnowski Gift Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie oraz działania osób trzecich.

ZMIANY W CENACH
Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku jakichkolwiek zmian wniesionych do zamówienia przez kupującego po przesłaniu kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Rosnowski Gift Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w przypadku zmiany kursów walut większej niż 5 % w okresie od przesłania kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub wysyłki towaru do kupującego.

INFORMACJE KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo tolerancji ilościowej dostarczonego towaru w ilości +-10% wielkości zamówienia.

Dostarczony produkt może posiadać tolerancję co do wymiaru w wysokości od 1 do 5% zależnie od produktu.

Proszę zwrócić uwagę, że wszelkie produkty z żelaza mogą ulegać korozji pod wpływem wilgoci, nawet jeśli mają powłokę galwaniczną.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują do wszystkich cenników, indywidualnych wycen i zapytań od dnia 1 lipca 2007 roku.ENERGY BALANCER


O szczegóły zapytaj w naszym
Dziale Handlowym